Εκπαίδευση Ιδιωτών VIP

To σεμινάριο αυτό παρέχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε επιχειρηματίες & ιδιώτες για την προσωπική τους ασφάλεια.

Αντικείμενα διδασκαλίας :

  • Ασφαλής οδήγηση
  • Αμυντική οδήγηση
  • Αντιπαρακολούθηση
  • Απαγωγή

Διάρκεια Εκπαίδευσης : Μία (1) Ημέρα

Κόστος: 1.000,00 euro
Συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ και η απόδειξη ή το Τ.Π.Υ καταχωρείται στη φορολογική δήλωση

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

  • Το θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο
  • Η ασφάλιση σας καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσης σας