Καλώς ήρθατε

Η Α&K BODYGUARD ACADEMY αποτελεί Ακαδημία Σεμιναρίων της A&K RISK MANAGEMENT CONSULTING www.ak-riskmanagment.gr που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2009, για να μεταφέρει την πολυετή τεχνογνωσία των στελεχών της, στα ελληνικά στελέχη ασφαλείας και να καλύψει τις ανάγκες της χώρας μας, σε συνεργασία με τους έμπειρους εισηγητές του TAM-C Solutions www.tamc365.com .

Τα σεμινάρια της Α&K BODYGUARD ACADEMY, είναι ανώτερα των ακαδημιών ξένων χωρών, μιας και οι εισηγητές του είναι απόφοιτοι αρκετών ακαδημιών του Ισραήλ, της Αγγλίας, μέλη διεθνών αστυνομικών εκπαιδευτικών οργανισμών και επίσημοι εκπαιδευτές της Smith & Wesson της Αμερικής, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας και έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν γνώσεις από όλες τις «σχολές» και να τις προσαρμόσουν στην ελληνική πραγματικότητα και ιδιαιτερότητες καθώς και στην Ελληνική νομοθεσία, δίχως πειραματισμούς και ερασιτεχνισμούς εντυπωσιασμού, σεβόμενοι την προσωπικότητα των συμμετεχόντων και πραγματοποιούνται από πρώην εκπαιδευτές σωμάτων ασφαλείας, ειδικών δυνάμεων του στρατού, γυμναστές, πτυχιούχους προπονητές πολεμικών τεχνών από τη Γ.Γ.Α, πτυχιούχους εκπαιδευτές πρακτικής σκοποβολής από τη ΣΚ.ΟΕ. (Γ.Γ.Α) σε συνεργασία με τους έμπειρους εισηγητές του του TAM-C Solutions www.tamc365.com .

Τα έμπειρα στελέχη της Α&K BODYGUARD ACADEMY, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό των σεμιναρίων, αναλύοντας διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα αστυνομιών και υπηρεσιών όλων των χωρών, κατορθώνοντας να τα προσαρμόσουν στην Ελληνική πραγματικότητα και συνθήκες, καθώς και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων αναπροσαρμόζεται συχνά, εφόσον η εξέλιξη των καταστάσεων το επιβάλλει, ώστε να είναι πάντα επίκαιρο.

Η Α&K BODYGUARD ACADEMY απευθύνεται:

  •  Σε νέα στελέχη που θέλουν να γίνουν επαγγελματίες στο χώρο της ασφάλειας,
  • Σε επαγγελματίες του είδους που θέλουν να κάνουν συντήρηση ή αναβάθμιση των γνώσεών τους,
  • Σε στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, αλλά για υπηρεσιακούς λόγους δεν μπορούν να μεταβούν στο εξωτερικό.
  • Σε άτομα που από χόμπι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία που παρέχει η διαβίωση και εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της.

Α&K BODYGUARD ACADEMY & TAM-C Solutions (Target Actionable Monitoring Center)

Με την ίδρυση και λειτουργία της Α&K BODYGUARD ACADEMY, δεν απαιτείται πλέον η πολυδάπανη μετάβαση των στελεχών ασφαλείας στο εξωτερικό, για παρακολούθηση σεμιναρίων και συντήρηση, η οποία και πολλά χρήματα κόστιζε αλλά και ανάγκαζε τα ελληνικά στελέχη σε ταλαιπωρία και στην απουσία τους, πολλών ημερών από τη χώρα μας, μιας και η Α&K BODYGUARD ACADEMY ως αξιόπιστη Ελληνική Ακαδημία συνεργάστηκε με το TAM-C Solutions, στελέχη του οποίου θα έρχονται στη χώρα μας και θα μεταφέρουν ως οι πλέον έμπειροι, την τεχνογνωσία του Ισραήλ στο V.I.P Protection και θα πιστοποιούν οι ίδιοι με πτυχία τους, την επιτυχή έκβαση των σεμιναρίων.