Καριέρα

Στην A&K BODYGUARD ACADEMY απευθύνονται διευθυντές ασφαλείας εταιρειών της χώρας μας, οι οποίοι διατηρούν τμήμα V.I.P. και αναζητούν με συστάσεις, εκπαιδευμένα στελέχη στην ελληνική αγορά.

Το διοικητικό τμήμα της A&K BODYGUARD ACADEMY αμέσως επικοινωνεί με τους αποφοίτους της και εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν πηγαίνουν για συνέντευξη στη διεύθυνση ασφαλείας της εταιρείας που ενδιαφέρθηκε. Οι απόφοιτοι της A&K BODYGUARD ACADEMY προτιμώνται στις προσλήψεις, διότι η εκπαίδευσή τους είναι επαγγελματική.

Με αυτό τον τρόπο η A&K BODYGUARD ACADEMY συμβάλει στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της.

«Αξίζει να αναφερθεί πως το 90% των αποφοίτων μας εργάζονται ήδη στο χώρο της ασφάλειας, μετα από σύσταση της Ακαδημίας μας.»