Παρακολούθηση & Αντιπαρακολούθηση

Το σεμινάριο αυτό αφορά σε ομάδες αντιπαρακολούθησης οι οποίες λειτουργούν μαζί και παράλληλα με οργανωμένες ομάδες ασφαλείας executive protection, αλλά και σε όλα τα μέλη της ομάδας ασφαλείας. Μέσα από 8  ώρες θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης θα διδαχθούν αντικείμενα απαραίτητα για επαγγελματίες του είδους.

Αντικείμενα διδασκαλίας :

 • Παρακολούθηση
 • Αντιπαρακολούθηση
 • Σχηματισμοί αντιπαρακολούθησης
 • Αναγνώριση ύποπτων στόχων κατά τη διαδρομή
 • Αξιολόγηση ύποπτων στόχων κατά τη διαδρομή
 • Παρουσίαση τρομοκρατικών επιθέσεων
 • Τρόποι επίθεσης
 • Τρόποι αντίδρασης
 • Πρακτική Σκοποβολή με κίνηση

Διάρκεια Εκπαίδευσης : Μία (1) Ημέρα

Κόστος: 800,00 euro
Συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ και η απόδειξη ή το Τ.Π.Υ καταχωρείται στη φορολογική δήλωση

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

 • Το θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο
 • H χρήση των οχημάτων
 • Οι ασύρματοι επικοινωνίας
 • Το κράνος αυτοπροστασίας
 • Τα πυρομαχικά που θα χρησιμοποιήσετε
 • Η ασφάλιση σας καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσης σας

Η επιτυχής αποφοίτησή σας από την Α&K BODYGUARD ACADEMY θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες στην ελληνική αγορά ασφαλείας, μιας και πιστοποιημένα πλέον θα έχετε τελειώσει επιτυχώς τα θεωρητικά και πρακτικά της σεμινάρια. Η γνωστοποίησή της επιτυχούς αποφοιτήσεώς σας σε ελληνικές εταιρείες, (εφόσον το επιθυμείτε) είναι μία ακόμη υποχρέωση της Α&K BODYGUARD ACADEMY, η οποία θα ολοκληρωθεί με την αποστολή επιστολής σε εν δυνάμει εργοδότες σας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απολαμβάνουν υπηρεσίες από επαγγελματίες του είδους.