Ταχύρυθμη Εκπαίδευση Σωματοφυλάκων

 

H Ταχύρυθμη Εκπαίδευση Σωματοφυλάκων προτείνεται για ανθρώπους που θέλουν να πάρουν μια πρώτη γεύση από το αντικείμενο της σωματοφυλακής. Μέσα σε μια ημέρα εκπαίδευσης θα διδαχθούν βασικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για το επάγγελμα του σωματοφύλακα και θα δοκιμάσουν τις δεξιότητες τους.

Αντικείμενα διδασκαλίας :

  • Συνοδεία επισήμου
  • Παρουσίαση – Γνώση & Ασφαλής Χρήση Πυροβόλου Όπλου
  • Πρακτική  Εκπαίδευση Πυροβόλου όπλου

Διάρκεια Εκπαίδευσης : Μία (1) Ημέρα

Κόστος: 400,00 euro
Συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ και η απόδειξη ή το Τ.Π.Υ καταχωρείται στη φορολογική δήλωση.

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

  • Το θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο
  • Τα πυρομαχικά που θα χρησιμοποιήσετε
  • Η ασφάλιση σας καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης σας