Εγκαταστάσεις Ακαδημίας

Πεδίο Πρακτικής Σκοποβολής

Eγκαταστάσεις πρακτικής σκοποβολής και εκπαίδευσης

Διαμονή σε Ξενοδοχείο

Οι Συμμετέχοντες στα σεμινάρια της Ακαδημίας μας διαμένουν σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία.

Εκπαίδευση στο Γυμναστήριο

Οι Συμμετέχοντες στα σεμινάρια της Ακαδημίας μας εκπαιδεύονται στο Krav Maga.