Εγκαταστάτης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το σεμινάριο Εγκαταστάτης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Υποστήριξης ομάδας V.I.P. παρέχεται σε Αδειούχους Ηλεκτρονικούς-Ηλεκτρολόγους.

Αντικείμενα διδασκαλίας :

  • Παρουσίαση και γνώση του εξοπλισμού «ηλεκτρονικής κάλυψης»
  • Εισαγωγή και γνώση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης
  • Εισαγωγή και γνώση της ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντιμέτρων
  • Εγκατάσταση φορητών συσκευών ασφαλείας
  • Έλεγχος για λειτουργία κοριών κ.λ.π. 

Διάρκεια Εκπαίδευσης : Μία (1) Ημέρα

Κόστος: 800,00 euro
Συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ και η απόδειξη ή το Τ.Π.Υ καταχωρείται στη φορολογική δήλωση

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

  • Το θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο
  • Η ασφάλιση σας καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσης σας

Η επιτυχής αποφοίτησή σας από την Α&K BODYGUARD ACADEMY θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες στην ελληνική αγορά ασφαλείας, μιας και πιστοποιημένα πλέον θα έχετε τελειώσει επιτυχώς τα θεωρητικά και πρακτικά της σεμινάρια. Η γνωστοποίησή της επιτυχούς αποφοιτήσεώς σας σε ελληνικές εταιρείες, (εφόσον το επιθυμείτε) είναι μία ακόμη υποχρέωση της Α&K BODYGUARD ACADEMY, η οποία θα ολοκληρωθεί με την αποστολή επιστολής σε εν δυνάμει εργοδότες σας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απολαμβάνουν υπηρεσίες από επαγγελματίες του είδους.